Välkommen till Smedsby Hem och Skolas hemsida

Smedsby skolas föräldraförening Smedsby Hem och skola jobbar för att ge en extra guldkant i tillvaron åt eleverna. Vi ordnar olika jippon, pysselkvällar mm. och deltar ekonomiskt i anskaffningar till skolan för att förbättra allas trivsel där! Vi vill att ALLA, såväl elever, lärare som föräldrar skall trivas och ha roligt i Smedsby lågstadieskola.

På hemsidan hittar du aktuell information om vad som händer i skolan. Här kan du söka information om klassombuden och Hem och Skolas styrelse. Hem och Skolas styrelse ska representera föräldrarna och därför är vi tacksamma för synpunkter om verksamheten. Det går bra att kontakta någon i styrelsen eller klassombuden.

 

 

26.9.2022

Välkomna till skollördagen och familjedagen den 8.10.2022!

Anmälan sker via följande länk (senast 30.9): 

https://forms.gle/fA2RJrXMkouijZjj7

 

 


30.8.2022

 

1.3.2022

 

3.11.2021

Välkommen på Julpysselkvällen tisdagen den 23.11.2021 kl.18-20. Ta med hela familjen!

28.10.2021

Föreningens infobrev med allmänt om verksamheten, kontaktuppgifter och bl.a. medlemsavgiften! Delas också ut i pappersform till alla elever.

 

8.10.2021

Största delen av koronarestriktionerna för skolornas del har äntligen hävts. Vi kan därmed ordna evenemang igen, se händelsekalendern!

 

1.9.2021

Skolans föräldramöten och Hem och skolas årsmöte har hållits. Klasserna har fått nya klassombud och Hem och skola en ny styrelse, se kontaktinformation.

 

22.6.2020

Direktionen vid Smedsby skola överraskades av beskedet om att Smedsby förskola flyttar till skolans utrymmen från och med hösten 2020. Föräldrarepresentanterna i direktionen skickade ett öppet brev för att lyfta fram frågor gällande såväl själva beslutsprocessen som även de praktiska arrangemangen. Skolan jobbar som bäst för att lösa det praktiska angående flytten.

Smedsby skolan - förskolan öppet brev till Svebi

Nämnden Svenska Rums mötesprotokoll (11.06.2020) angående flyttningen av förskoleundervisningen vid Smedsby daghem till Smedsby skolas lokaler och Svebis svar till Smedsby skolas direktion.

 

19.5.2018

GDPR - Dataskyddsreformen träder i kraft 25 maj 2018 och gäller alla organisationer som behandlar personuppgifter, även föreningar som Hem och Skola. GDPR ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. 


Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslagen(523/1999) 10 § ja 24 §
Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/679