Välkommen till Smedsby Hem och Skolas hemsida

Smedsby skolas föräldraförening Smedsby Hem och skola jobbar för att ge en extra guldkant i tillvaron åt eleverna. Vi ordnar olika jippon, pysselkvällar mm. och deltar ekonomiskt i anskaffningar till skolan för att förbättra allas trivsel där! Vi vill att ALLA, såväl elever, lärare som föräldrar skall trivas och ha roligt i Smedsby lågstadieskola.

På hemsidan hittar du aktuell information om vad som händer i skolan. Här kan du söka information om klassombuden och Hem och Skolas styrelse. Hem och Skolas styrelse ska representera föräldrarna och därför är vi tacksamma för synpunkter om verksamheten. Det går bra att kontakta någon i styrelsen eller klassombuden.